FYSIO Online Træning

Handels- og abonnementsbetingelser

FysioDanmark Randers ApS
Niels Brocks Gade 12
8900 Randers
Tlf: +45 86 42 90 61
Mail: online@fysiodanmark-randers.dk
CVR: 30591356

Generelt
FysioDanmark Randers ApS stiller abonnementsbaseret online træning (herefter ”Tjenesten”) til rådighed på https://www.online.fysiodanmark-randers.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og FysioDanmark Randers ApS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem FysioDanmark Randers ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre kan indgå en aftale med FysioDanmark Randers ApS vedrørende Tjenesten.

Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og FysioDanmark Randers ApS.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til FysioDanmark Randers ApS’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen. Der oprettes en brugerkonto, som giver adgang til Tjenesten i forbindelse med køb af abonnementet eller i forbindelse med oprettelse af en gratis prøveperiode på siden.

Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren opgive e-mail og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette FysioDanmark Randers ApS samt ændre sit password.

Gebyrer og betaling
Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker automatisk forud hver måned gennem den anvendte betalingsmetode.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af FysioDanmark Randers ApS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer
FysioDanmark Randers ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Aflysning, forsinkelser, ferieperioder mv.
En aktivitet (f.eks live træning) på Tjenesten kan altid, og uden kompensation for medlemmet, aflyses eller udskydes. Dette gør sig også gældende ved tekniske fejl.

Der afholdes ikke live-træning på helligdage. I ferieperioder vil live-træningen ligeledes ikke afholdes som vanligt, dvs. 5x ugentligt. Brugeren informeres pr. mail herom. 

Opsigelse af abonnement
Der er ingen abonnementsbinding. Opsigelse af Tjenesten kan ske inden næste månedstrækning. Opsigelse foretages under ”Konto”-siden på brugerprofilen. Det er ikke muligt at afmelde via telefon eller pr. mail.

Betaling
FysioDanmark Randers ApS modtager online betalinger med; Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. For abonnementer med gratis prøveperiode, vil betalingen trækkes umiddelbart efter prøveperiodens ophør.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

FysioDanmark Randers ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

FysioDanmark Randers ApS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret
For denne online service gælder, at du ikke kan fortryde købet af tjenesteydelsen, når denne allerede er leveret. Din fortrydelsesret ophører således ved første login på Tjenesten.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder
Ved klage skal vores e-mail adresse angives: online@fysiodanmark-randers.dk samt hvilken vare, du har købt.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu